Niebezpieczeństwa związane z pracą w laboratorium

Niebezpieczeństwa związane z pracą w laboratorium

Zagrożenia wynikające z wykonywania tego zawodu:

 • Praca w laboratorium wiąże się z możliwością silnego zatrucia lub oparzenia. Powodem tego jest obecność niebezpiecznych gazów, dymów i cieczy. Do zatruć i oparzeń dochodzi również, kiedy aparatura ulega awariom.
 • W laboratorium stosowane są łatwopalne i wybuchowe substancje. Nieumiejętne stosowanie ich oraz chwila nie uwagi może doprowadzić do pożaru.
 • Kontakt z niektórymi substancjami może być powodem chorób zakaźnych.

Zalecenia w laboratorium:

 • Stosowanie odpowiedniego ubioru i obuwia.
 • Zachowanie zasad BHP.
 • Odbycie niezbędnych szkoleń.
 • Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń.
 • Zapoznanie się z ryzykiem kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
 • Każda substancja powinna zawierać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych.
 • Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy.
 • Dokładne zabezpieczenie środków, które mogą prowadzić do zatrucia, oparzeń, pożarów i wybuchów.

Zadaniem pracownika laboratorium jest przeprowadzanie badań i doświadczeń chemicznych oraz fizykochemicznych. Dokonuje on również starannej analizy składu różnych substancji. Praca w laboratorium wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Najczęściej dochodzi do nich z nie uwagi bądź nieodpowiedniego zapoznania się z treścią substancji. Zalecenia, które mają na celu odpowiednie zaopatrzenie laboratorium ciągle się zmieniają. W ciągu ostatnich kilku lat zmieniło się kilka ustaw. Jedną z nich jest np. ustawa z dnia 1 czerwca 2015 roku mająca na celu zmienienie wytycznych treści etykiet substancji chemicznych. Karty charakterystyki substancji chemicznych wykonane powinny zostać prze zasoby kompetentne i doświadczone.

 

Dodaj komentarz