Świadectwo jakości budynku

Świadectwo jakości budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku można najłatwiej określić jako opracowanie zawierające zbiór wszelkich niezbędnych danych oraz wskaźników energetycznych budynków, które określają zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji. W przypadku budynku użyteczności publicznej oprócz wymienionych wyżej cech, dla określenia wskaźnika energetycznego budynku, znaczenie będzie mieć również oświetlenie. Wszystkie powyższe dane oblicza się biorąc pod uwagę krajowe warunki klimatyczne, w którym dany budynek się znajduje oraz wymogi jakości środowiska wewnętrznego budynku.

Jak wykonać świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystki energetycznej budynku może sporządzić tylko osoba do tego uprawniona. Dokument taki ważny jest przez okres 10 lat. Po upływie terminu ważności, a także w przypadku przeprowadzenia remontu nieruchomości, w wyniku którego uległa zmianie termomodernizacja budynku, należy sporządzić nowe świadectwo. Od 2009 roku obowiązek wykonania oceny energetycznej budynku spoczywa na właścicielach wszystkich budynków z wyjątkiem zabytkowych, kościołów czy innych miejsc kultu religijnego oraz wolnostojących budynków poniżej 50 m2. Tutaj dowiecie się więcej na temat świadectwa charakterystki energetycznej http://www.ceb.com.pl/swiadectwo-charakterystyki-energetycznej/.

Jakie korzyści płyną z posiadania świadectwa energetycznego?

Najważniejsza z nich to taka, że posiadając świadectwo łatwo można określić przyszłe zużycie energii wraz z kosztami. Świadectwo powinno prowadzić do zmniejszania tych kosztów. Aby dla przyszłego kupca nieruchomości dany obiekt był atrakcyjny, właściciel powinien zadbać o certyfikat budynku. W tym celu warto skontaktować się z firmą www.ceb.com.pl. Uzyskanie certyfikatu budynku przekłada się na wzrost popularności danego obiektu. Certyfikat ułatwia właścicielowi ograniczyć koszty eksploatacji budynku.

Dodaj komentarz